Λίνα Θεοδώρου

About the Work

Στο βίντεο ένα αινιγματικό πρόσωπο εκτελεί μια τελετή μπροστά στο κτίριο της Εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (BND) της Γερμανίας στο Βερολίνο.

Η κρυπτογραφική γλώσσα που μπορεί να διαθέτει ένας σαμάνος που χρησμοδοτεί για το μέλλον αντιπαρατίθεται με τις υποθέσεις σύγχρονων μελλοντολόγων (forecasters). Οι διαφορετικές τεχνικές πρόβλεψης μοιάζουν να συνυπάρχουν στην συνείδηση των ανθρώπων διεκδικώντας μια μορφή εγκυρότητας και να επηρεάζουν τις αποφάσεις τους ακόμη κι αν κάποιες βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα ενώ άλλες σε μια αφηρημένη αρχέγονη πίστη η αποτελούν τα προϊόντα αμφιλεγόμενων τεχνικών.

Το έργο επιδιώκει να αποδώσει με ποιητικό τρόπο τη σχέση μας με το απρόβλεπτο σε μια εποχή που η γενικευμένη αίσθηση είναι ότι ο έλεγχος της ζωής μας έχει χαθεί η δεν μας ανήκει.