Κωνσταντίνος Οικονόμου

About the Work

Το έργο Remembering Language αποτελείται από δύο βίντεο “Say Hello” και “A Silent year”, και διερευνά την ανάμνηση της απαρχής της ομιλίας ενός ατόμου καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η γνώση ενός παιδιού, τώρα πια η ενήλικη γνώση, προέρχεται τελικά από οικογενειακές ιστορίες και ηχογραφήσεις και μόνο αποσπασματικά από τις αναμνήσεις του ίδιου του ατόμου. Οι αναμνήσεις και η εκ νέου επεξεργασία αυτών αποτελούν εργαλεία γεφύρωσης του παρελθοντικού χρόνου μέσα από μια ανακατασκευή του πως κάποιος συμπεριφερόταν, μιλούσε και επικοινωνούσε παλιά. Είναι μια πραγματική ιστορία; Με ποιο τρόπο; Έχει ανακατασκευαστεί με νέα ή παλιά μέσα; Με ποιο τρόπο η αναπαράσταση των παρελθοντικών γεγονότων μεταφράζεται σε μια σύγχρονη οπτική γλώσσα μετά από πενήντα χρόνια;

  1. SayHello”!

Το Say “Hello” αποτελείται από μια βιντεοκασέτα (5 λεπτά σε λούπα) που αναφέρεται σε ένα παιδί τριών ετών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας, χρήσης μιας συσκευής ηχογράφησης και τρόπων συμπεριφοράς από τους γονείς του. Η κασέτα δημιουργεί μια τεκμηρίωση της αλληλεπίδρασης και εκμάθησης ενός παιδιού με μια γλώσσα και που σύντομα θα ξεχαστεί.

  1. A silent year

To “A silent year” είναι ένα βίντεο (6 λεπτά σε λούπα) που πραγματεύεται θέματα μνήμης. Πώς μια οικογενειακή ιστορία ένταξης και εκμάθησης μιας γλώσσας συνδέεται με τις αναμνήσεις και τις εικόνες ενός ατόμου κατά τη διάρκεια μετάβασης από τη μια γλώσσα στην άλλη;

Credits: regular 8 camera, βιντεοσκόπηση 1965/66; Σοφία Οικονόμου, Δημήτρης Οικονόμου

Βίντεο/κείμενο/μοντάζ: Κωνσταντίνος Οικονόμου

Τεχνική υποστήριξη: Mike Jarmon, Maryam Sheikh, Μάκης Φάρος, Λεωνίδας Οικονόμου, David Torell.