Γιατί η πρώτη και η δεύτερη πλατφόρμα έχουν το ίδιο θέμα;

Καταρχήν θεωρούμε πως η πρώτη κατά σειρά πλατφόρμα είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερη γιατί η δομή της και ο σκοπός της είναι διαφορετικός από τις επόμενες. Στην πρώτη πλατφόρμα έχουμε σκοπό να οριοθετήσουμε τα πεδία δράσεις μας, να ανιχνεύσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, του κοινού, αλλά και του χώρου και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου η πλατφόρμα να γίνει ένα εργαλείο διερεύνησης. Η δεύτερη και κάθε επόμενη θα πατάει πάνω στα αποτελέσματα των προηγούμενων.