Σε τι διαφέρει από άλλες πλατφόρμες και φεστιβάλ;

Βασικά είναι μια πλατφόρμα διερεύνησης που δεν έχει σαν αυτοσκοπό να δείξει έργα σύγχρονης τέχνης, αλλά με βάσει τον λόγο (πρακτικό λόγο, φιλοσοφικό λόγο), την εικαστική γλώσσα, την γλώσσα των media, να μπορέσει να καταστήσει ορατές και διακριτές τις δυσλειτουργίες της καθημερινότητας και του τρόπου που τις βιώνουμε μέσα στην καινούρια κατάσταση-συνθήκη του κόσμου. Σκοπός της είναι να βγάλει (θα προσπαθήσουμε ήδη από την πρώτη πλατφόρμα) πραγματικά αποτελέσματα που η μορφή τους θα ποικίλει ανάλογα με το κάθε πεδίο που αγγίζουμε: Ονόματα (TILT naming), εγχειρίδια (TILT manuals), σύμβολα (TILT symbols), νέα εργαλεία για την διαχείριση συμβόλων (TILT management), παιχνίδια και διαδικασίες απεγκλωβισμού (TILT exit), ψηφιακά ξόρκια (TILT spell). Επίσης η διαδικασία FAQ θα ενσωματωθεί μέσα στην ίδια την λειτουργία και την φιλοσοφία της πλατφόρμας και σαν εργαλείο αυτοκριτικής: ποιοι είμαστε και τι κάνουμε; Αλλά επίσης και σαν εργαλείο εντοπισμού και διερεύνησης.