Η πλατφόρμα TILT είναι μέρος του Festivart και γιατί;

Το TILT έχει σαν βάση του την οικειοποίηση (που μόνο σαν καλή έννοια την βλέπει). Οικειοποιείται χώρους και διαδικασίες χωρίς όμως να παρασιτεί. Δεδομένου λοιπόν, ότι το Festivart είναι ένα δυναμικό φεστιβάλ που εδρεύει στο Λουτράκι και επίσης το μεγαλύτερο δημιουργικό κομμάτι του όχι απλώς συμπράττει αλλά είναι συνιδρυτής του TILT δείχνει από μόνο του την σχέση που έχουν μεταξύ τους. Πρακτικά το πρώτο TILT γίνεται κάτω από την ομπρέλα του Festivart με σκοπό αργότερα να αυτονομηθεί. Το Festivart κομμάτι της πόλης του Λουτρακίου, παραχώρησε χώρους και δημιούργησε διαδικασίες υποδοχής για το TILT. Το Festivart προφανώς νιώθει αρκετά δυνατό και σίγουρο για να το κάνει αυτό.