Μπορώ να συμμετέχω με τις σκέψεις και τις απόψεις μου;

Το TILT είναι πρωτίστως συμμετοχικό. Μας ενδιαφέρει κάθε ιδέα και άποψη που μπορεί να διευρύνει και να εμβαθύνει το πεδίο έρευνάς μας. Την προσδοκούμε και φυσικά δεν έχει νόημα για μας να εκμεταλλευτούμε τον δημιουργό-παραγωγό της. Κάθε ιδέα η πρόταση που κοινοποιούμε φέρει την υπογραφή και ευθύνη του δημιουργού της εκτός αν έχει ο ίδιος κάποιο λόγο ή τρόπο να δηλώνει διαφορετικά την συμμετοχή του.

Όμως μαζί με την ιδέα της πλατφόρμας TILT που σκοπός μας είναι να γίνει όλο και πιο ξεκάθαρη και ισχυρή, έχουμε αναπτύξει και αναπτύσσουμε φίλτρα έτσι ώστε οι ιδέες και οι προσεγγίσεις να παραμείνουν μακριά από συγκεκριμένες, εν πολύς χειραγωγημένες αντιλήψεις και ιδεολογήματα. Οφείλουμε να είμαστε ευαίσθητοι και ξεκάθαροι.