Πως μπορώ να συμμετέχω στις εκδηλώσεις και τα workshops;

Στο site του TILT υπάρχει φόρμα συμμετεχόντων η οποία θα είναι ενεργή μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να έχει. Αν κάποια θέση ακυρωθεί θα συμπληρωθεί από άτομα που θα βρίσκονται στον χώρο.