Κάποτε, σαν ήμουνα νια

κάποιος μ’ ενα γλυκό φιλί

τη δόλια μου έκλαψε καρδιά.

Κι αυτό κακό είναι πολύ

Η αγάπη είναι κακοτυχιά

Κάποτε, με φιλί γλυκό

ράγισα εγώ κάποια καρδιά.

Κι αυτό είναι ακόμα πιο κακό.

Dorothy Parker

Μετάφραση: Γ. Νίκας

Εκδόσεις: Ποταμός