Στον τόπο μου έχουν οι κουβέντες πάψει.

Βαρύς και φορτωμένος ο ουρανός.

Και στον αγέρα υψώνεται ο καπνός

απ’ όλα τα γεφύρια που έχω κάψει.

Dorothy Parker

Μετάφραση: Γ. Νίκας

Εκδόσεις: Ποταμός