Μείνε εδώ

Φρουρός

Στην πόρτα του μπουρδέλου

Και φύλαγε

τη σοβαρότητά μου

Εγώ θα ανέβω σ’ αυτές τις κυρίες

Πρέπει να ξεσκάει και λίγο κανείς!

Ζακ Πρεβέρ

Μεταφραση: Δημήτρης Καλοκύρης

Εκδόσεις: